Nama-Nama Bayi Bahasa Jawa Terpopuler

Bagi Anda yang suka nama-nama Bahasa Jawa Legokcimekar Community memberikan daftar Nama-Nama Bayi Bahasa Jawa Terpopuler so...bagi yang membutuhkan silahkan dibaca saja, semoga bermanfaat.

ADIHARJA    : Unggul keselamatannya
ADINATA        : Paling unggul
AGUNG        : Mulia; besar; luhur
AJI        : Kesaktian; hikmah; luhur
ANA        : Ada
ARAWINDA    : Teratai
ARINI        : Yang senantiasa muda
ARIANI        : Berhati muda
ASTUTI        : Dipuji
AWAN        : Waktu siang hari
BADA        : Hari raya
BADRUN        : Tingkat rumah yang dalam tanah
BAKDA        : Permulaan
BAMBANG        : Tampak luas membentang, sebutan ksatria dari desa
BANDINI        : Yang mempunyai kesejukan
BANU        : Air bersih
BELA        : Mempertaruhkan
BUDI        : Baik, bijak
BISMA        : Sangat luar biasa
BHAGASKARA    : Matahari
CAHYADI        : Sinar yang indah
CAKRA        : Senjata bundar bergerigi dan sangat tajam
CAKRAWALA    : Tempat bintang-bintang
CANDRIKA    : Redupnya sinar rembulan
CANDRARINI    : Rembulan yang terang
CECEP        : Menghisap
CIKAL        : Asal mula
CITA        : Kain pendek
CINDE        : Kain sutera berbunga
CATURANGGA    : Tersusun lengkap
DALIANI        : Terselubung petunjuk
DALIANTI    : Tidak suka banyak petunjuk
DALIMAH        : Kata hati
DARAPUSPITA    : Gadis berbunga
DARYANI        : Berhias budi yang baik
DIANTI        : Tidak menyukai keistimewaan
DIAN        : Lampu, penerangan, pelita
DIMAS        : Yang terkasih
DIGDAYA        : Sakti, penakluk
EDI        : Sangat baik, indah, sedap dipandang
ELIYANI        : Kebangkitan
ENDAH        : Sedap dipandang
ERI        : Tajam
ERIANTI        : Berhati tajam
ESTININGTYAS    : Keinginan hatinya baik
EMAN        : Sayang
ENDRA        : Pangeran, tampan
ESTU        : Sungguh-sungguh
ELOK        : Cantik
GADA        : Tongkat pemukul
GALIH        : Inti; hati
GALANG        : Membuat, menggerakkan
GALUH        : Perak; intan
GARA        : Laut
GELIS        : Cepat, segera
GUSTI        : Yang kuasa
GUNAWAN        : Pria berguna
GUNADI        : Baik kegunaannya
GESANG        : Hidup
HARDI        : Tinggi
HARJA        : Selamat
HAWA        : Udara dingin
IBRIT        : Berlari cepat
IDAM        : Keinginan
INDRI        : Cantik
INDRIANI    : Terselubung kecantikan
JABAL : Mengubah
JAEMAN : Kesayangan
JAGA : Bersiaga
JAGAPATI : Menjaga Kesehatan
JAGARAGA :Menjaga Keselamatan
JAGAT : Bumi
JAKA : Pria Perjaka
JARWADI : Mempunyai Arti Yang Baik
JARWANI : Mendapat Berita
JATI : Jujur, Benar
JATMIKO : Sopan
JAYA : Unggul, Kuat
JAYADI : Selalu Unggul
JAYENG : Kemenangan Atas Musuh-musuhnya
JINAWI : Subur
JINDRA : Nada Yang Rendah
JUMADI : Penyesuaian Yang Baik
JUMARI : Selalu Cocok
KAJEN : Dihargai
KAMBALI : Telah Kembali
KAMIDIN : Pemegang Agama
KARIMAN : Tertinggal Dengan Selamat
KARSA : Mau, Kemauan
KARSANA : Gembira
KARTA : Tertata
KASIRAN : Kegembiraan
KAWACA : Terbaca
KUNCARA : Terkenal
KUNTHARA :Nama Windu Ke Dua, Perbuatan
LABUH : Membela, Menyampaikan Maksud
LAKSANA : Lewat
LAMAR : Menghendaki, Meminta
LANANG : Laki-laki
LANGGENG : Abadi
LANJAR : Bertubuh Jenjang
LANTAR : Jalan Kesuksesan
LEGAWA : Tulus Hati, Ikhlas
LEGI : Manis, Nama Pasaran Legi
LINTANG : Bintang
LUHUNG : Lebih Tinggi, Sangat Mulia
LUHUR : Mulia
LULUH : Berhati Lunak
LULUT : Jinak
LUWAR : Terbebaskan / Terlepas
LUWES : Serba Menarik
MAHESA : Kerbau
MAKARA : Ketam
MAKUTA : Mahkota
MARAS : Khawatir
MARGANA : Memiliki Jalan
MARIADI : Baik Kesehatannya
MARSUDI : Berusaha
MARTAKA : Sempurna
MARWATA : Memuat
MARYADI : Kebaikan Tersebar
MARYANTO : Berpengalaman
MUJUR : Beruntung
MULYANTO : Dalamnya Mulia
MULYONO : Mempunyai Kemuliaan
NALAR : Berakal Budi
NARADI : Orang Yang Unggul
NARDI : Kumpulan Kebaikan
NIYAGA : Penabuh Gamelan
NUGRAHA : Anugerah
OWEL : Keras Kepala, Tidak Mau Mengalah
PADMANA : Hati Yang Berkembang
PANCA : Lima
PANDEGA : Pemuka
PANEMBRAMA : Tembang Untuk Menyambut Tamu Agung
PANGERAN : Putera Raja
PANGESTU : Direstui
PANGGIH : Bertemu
PANJARWALA :Penjaga Tiang Kapal
PERBAWA : Kewibawaan
PERKASA : Gagah Berani
PRABA : Terang
PRABASWARA : Cahaya, Terang
PRADANA : Ganjaran, Kekayaan
PRADIPTA : Terang, Cahaya
PRAMA : Lebih, Unggul, Suci
PRAMUDITA : Pandai, Orang Luhur
PRANATA : Penata, Penyembah
PRANAWA : Hati Yang Terang
PRASETYA : Berjanji
PRAWIRA : Pemberani
PRAYOGA : Baik
PURWA : Permulaan
PURWADI : Permulaan Yang Baik
PURWAKA : Permulaan
RADEN : Bangsawan
RADITYA : Matahari
RAHARJA : Selamat
RAMA : Ayah
RANCAK : Teratur
RANGGA : Perisai
RANGGAH : Perisai
RANGKUNG : Tinggi Dan Jangkung
REJA : Ramai
REKSA : Menjaga
RESPATI : Gagah, Pantas, Kamis
RUPADI : Baik Perwujudannya
RUPAKA : Merawat
SABAN :Tenang, Tidak Mudah
SADALI : Bintang
SADANA : Harta, Sandang
SADARPA : Asri
SADRAN : Sesaji
SAMAPTA : Siap Siaga
SAMBADA : Lebih, Pantas, Handal
SAMBANG : Kunjungan, Berjaga
SAPAR : Bulan Sapar, Bulan Kedua Hijriah
SAPARI : Mengalah
SAPON : Dibersihkan
SAPTA : Tujuh
SARJU : Simpati
SARWA : Lengkap
SARWADI : Serba Baik
SASANGKA : Rembulan
SASIKIRANA : Bulan Yang Terang
SASMAKA : Permata
SATMAKA : Hidup
SATRIYA : Keturunan Raja
SUBAGYA : Keberuntungan, Terkenal
SUDANA : Kaya
SUDARGA : Tulus
SUDARMA : Sangat Bagus
SUDARPA : Sangat Asri
SUDARSA : Teladan, Kemauan Tulus
SUDARSANA : Menjadi Teladan Yang Baik
SUDIBYA : Unggul / Sakti
SUDIRA : Pemberani
SUGANDA : Bau Harum
SUJITA : Keturunan Orang Sakti
SUNYATA : Kebenaran
SUSILO : Tata Susila Atau Tata Krama
TAKAT : Tabah
TANAYA : Anak
TARUB : Lumbung Padi
TASDIK : Pantai
TAWANG : Langit
TEGES : Mampu Mengartikan
TEGUH : Mantap
TEJA : Sinar
TIRTA : Air
TIYASA : Lebih
TRANGGANA : Bintang
TRESNA : Cinta
TULADHA : Yang Menjadi Teladan
TULUS : Ikhlas
TURMUKTI : Menerima Kemuliaan
UJUD : Nyata
UMBAR : Lepas
UNDUH : Panen
UNGGUL : Pemenang
UNTAP : Mengantar
UPADI : Mencari
UTAMA : Terbaik
WADI : Rahasia
WAJA : Besi Baja
WALAKA : Berbicara Apa Adanya
WALUYA : Sembuh, Pulih
WALUYO : Selamat
WANI : Berani
WARANGKA : Tempat Pusaka
WARIH : Air Yang Bening
WASKITA : Waspada
WASPA : Air Mata
WAWAN : Berjumpa
WEGIG : Belas Kasih
WERDAYA : Hati
WIBISONO : Arif Dan Bijaksana
WIBOWO : Wibawa, Berkekuatan
WICAKSANA : Bijaksana
WIDAGDA : Cerdas
WIDAYAT : Pertolongan Allah
WIDODO : Selamat
WIJAKSANA : Bijaksana
WIJAYA : Unggul, Menang
WIRYA : Mulia, Luhur
WUSANA : Pada Akhirnya
WYAKTA : Nyata Dan Pasti
YASAN : Milik Sendiri
YUDA :Perang
YUDAYANA : Panglima Perang
YUWA : Muda

0 Response to " Nama-Nama Bayi Bahasa Jawa Terpopuler"